DSMR P1 – Slimme meter via WiFi adapter met display

Deze adapter of maakt het mogelijk om een slimme meter via wifi te verbinden met bijvoorbeeld Domoticz, Home Assistant en DSMR Reader.

Deze instructie is verouderd. Op de support pagina van Smart Gateways en dit artikel staan nieuwe beschrijvingen.

Via een mobiele app kan het real-time verbruik overal en altijd worden ingezien zonder gebruik te maken van andere software.

 

Specificaties:

 • werkt met alle slimme meters in Nederland en België (DSMRv2 t/m DSMRv5, ESMR5 en SMR5)
 • eenvoudig te koppelen aan Home-Assistant, Domoticz en DSMR-Reader
 • kan gevoed worden door slimme meters vanaf versie 5 (DSMR en ESMR, in uitzonderlijke gevallen is toch een externe voeding vereist)
 • indien u een oudere slimme meter hebt, is een usb adapter met usb-c aansluiting vereist
 • firmware updates worden automatisch geïnstalleerd, de adapter is dus toekomstbestendig
 • instructies voor het aansluiten worden bijgesloten, installatie is kinderspel!
 • MQTT ondersteuning
 • geeft ook het gasverbruik door indien de gasmeter gekoppeld is met de slimme meter
 • inclusief mobiele app (IOS en Android) waarmee real-time energieverbruik kan worden getoond

De adapter zonder scherm kan tevens met alle slimme meters overweg. Klik op deze link voor de versie zonder scherm.

Te koop via smartgateways.nl, klik HIER

Kleurenscherm

De adapter is voorzien van overzichtelijk lcd scherm waarop nuttige gegevens te zien zijn, zoals:

 • huidig verbruik
 • aantal ontvangen updates vanuit de meter
 • het gebruikte ip adres
 • de ingestelde mqtt server
 • laatst ontvangen telegram
 • waarschuwingen
 • aanwijzingen hoe de adapter geconfigureerd dient te worden

Configuratieportal

De Slimme meter via wifi adapter beschikt over een eigen configuratieportal. Deze verschijnt bij het eerste gebruik wanneer er wordt verbonden met het ingebouwde wifi netwerk. Via deze portal kan de Slimme meter via WiFi adapter eenvoudig worden ingesteld.

 

Nadat de juiste gegevens zijn ingevoerd zal de configuratieportal verdwijnen en verbindt de adapter met het ingestelde WiFi netwerk en wordt het huidige gebruik getoond op het display.

Telnet server

De adapter beschikt over een ingebouwde telnet server waarop de updates van de slimme meter verschijnen. Deze “telegrammen” kunnen vervolgens eenvoudig worden ingelezen in Home Assistant, Domoticz of DSMR Reader. Het door de adapter ontvangen ip adres verschijnt op het display waardoor het koppelen zeer eenvoudig is.

MQTT

Met deze adapter is het ook mogelijk om ontvangen updates van de slimme meter door te sturen naar een MQTT server zoals Mosquitto. Hierdoor biedt de adapter ondersteuning voor ieder willekeurig pakket dat gebruik kan maken van MQTT. Via de configuratieportal kan eenvoudig het ip adres, de gebruikte poort en de gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord worden ingesteld. Op het ingebouwde scherm verschijnt een waarschuwing wanneer de MQTT verbinding niet tot stand kan worden gebracht. De opmaak van de MQTT topics is het zelfde als die van DSMR Reader. Hierdoor kan Home Assistant op dezelfde manier worden gekoppeld als DSMR Reader via MQTT.

Omdat ieder willekeurig ip adres kan worden ingesteld, is het ook mogelijk om de slimme meter over internet te koppelen. Hierbij is het dus mogelijk om op een andere locatie de meterstanden te ontvangen en te verwerken.

DSMR Parser

De adapter beschikt over een ingebouwde DSMR Parser. Dit wil zeggen dat de adapter ieder ontvangen bericht controleert op juistheid. Indien een bericht niet juist wordt ontvangen negeert de adapter het bericht en wordt het niet doorgestuurd. Op deze manier worden er nooit vreemde waarden getoond in de gekoppelde software.

Nu beschikbaar, de Watermeter Gateway!

 

Over the Air firmware updates

De adapter kan via OTA (Over The Air) worden geupdate. Dit betekent dat de adapter zelf regelmatig controleert of er beschikbare updates zijn. Een keuzemenu in het display toont automatisch wanneer er een update beschikbaar is. Je kunt dus zelf kiezen of en wanneer de update wordt uitgevoerd. De adapter kan dus uitgebreid worden met nieuwe functionaliteiten. Op deze manier staat de ontwikkeling nooit stil.

Laatst ontvangen telegram op scherm

Door op de knop rechts onder te drukken wordt het laatste telegram zoals dat van de meter is ontvangen weergegeven op het display. Dit maakt het eenvoudiger om te zien wanneer er iets fout is gegaan tijdens de overdracht. Wanneer er een nieuw telegram is ontvangen wordt weer het standaard scherm weergegeven.

Overige kenmerken

 • de adapter werkt alleen op 2.4 Ghz wifi.
 • de adapter biedt ondersteuning voor alle type slimme meters in Nederland en België.
 • de adapter dient gevoed te worden via een USB-C kabel
 • de adapter kan niet gevoed worden door een slimme meter
 • afmetingen (lxbxh): 57x69x20 mm

Te koop via smartgateways.nl, klik HIER

Installatiehandleidingen

Op SmartGateways/support zijn alle uitgebreide handleidingen te vinden.

Koppelen van de Smart Gateways slimme meter via WiFi adapter in Home Assistant (telnet):

Voeg het volgende aan de configuration.yaml file toe. Vervang hierbij het ip adres door het ip adres dat op het display van de adapter wordt weergegeven. Vul de dsmr versie in van de meter die je gebruikt. Herstart Home Assistant.

# Koppeling van de Smart Gateways slimme meter via WiFi adapter
sensor:
  - platform: dsmr
    host: 192.168.1.171
    port: 23
    dsmr_version: 5

De meter is nu gekoppeld. De gegevens zullen nu binnen Home Assistant beschikbaar zijn.

Lees hier hoe je alle gegevens van de slimme meter kunt weergeven in een overzichtelijk dashboard:

Koppelen van de Smart Gateways slimme meter via WiFi adapter in Home Assistant (MQTT):

Indien Home Assistant gebruikt maakt van de ingebouwde Mosquitto MQTT broker de Slimme meter via WiFi adapter ook worden gekoppeld via MQTT. Voeg het volgende aan de configuration.yaml file toe en herstart Home Assistant. Klik voor een installatiehandleiding van Mosquitto MQTT broker op deze link.

sensor:
- platform: dsmr_reader

Herstart nu Home Assistant. De meter is nu gekoppeld. De gegevens zullen nu binnen Home Assistant beschikbaar zijn.

Koppelen van de Smart Gateways slimme meter over WiFi adapter in Domoticz (telnet):

Ga binnen Domoticz naar  ‘Set-up’->’Hardware’ menu en kies voor ‘P1 Smart Meter with LAN interface’. Vervang hierbij het ip adres door het ip adres dat op het display van de adapter wordt weergegeven. Gebruik poort 23. Selecteer nu “Toevoegen”.

De meter is nu gekoppeld. De gegevens zullen nu binnen Domoticz beschikbaar zijn.

Koppelen met DSMR-Reader software

Het koppelen van de adapter met DSMR-Reader kan door bij COM-poort het volgende in te stellen: /dev/virtualcom1. Deze virtuele com poort kan worden aangemaakt door de handleiding elders op deze pagina te volgen.

Na het instellen moet de DSMR-reader software opnieuw opgestart worden. Daarna zal de software de metingen verwerken:

Doorsturen van de telegrammen naar een virutele com poort:

Indien er geen ondersteuning is voor een koppeling op basis van ip, kan er ook worden gekozen voor een virtuele com poort. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer er gebruik wordt gemaakt van DSMR Reader. Hoe dit in zijn werk gaat wordt hieronder uitgelegd.

Het koppelen van de adapter kan door socat te gebruiken onder Linux. Socat maakt via telnet een verbinding met de adapter en emuleert een seriële poort. Deze poort kan vervolgens gekoppeld worden aan Domoticz, Home Assistant of DSMR Reader alsof het een lokale USB adapter is.

Aanmaken virtuele poort in Linux (Ubuntu / Debian)

Voor het koppelen dient socat geïnstalleerd te worden. Voer hiervoor het volgende uit:

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-install socat

Beantwoord de vraag of socat geïnstalleerd mag worden met Y(yes)

Gebruik nu socat om de poort te koppelen. Doe dit met het volgende commando (vervang ip adres):

 • sudo socat -T60 pty,link=/dev/virtualcom1,rawer,group-late=dialout,mode=660 tcp:192.168.1.171:23,retry=forever,interval=30

Socat maakt nu verbinding met de adapter en stuurt de telegrammen door naar de virtuele poort /dev/virtualcom1

De sessie komt nu echter niet meer terug. Er kan gecontroleerd worden door het maken van een tweede sessie naar het linux systeem en te kijken of de telegrammen op de virtuele poort binnen komen. Voer hiervoor het volgende commando uit:

 • cat /dev/virtualcom5

de data ziet er als volgt uit:

Als alles goed werkt kan socat als een service geïnstalleerd worden. Doe dit als volgt:

maak een script /etc/systemd/system/socat.service aan met de volgende inhoud (commando: sudo nano /etc/systemd/system/socat.service)

[Unit]
Description=Socat Serial Loopback
#Before=my-other.service
[Service]
Type=simple
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
SyslogIdentifier=socat-serial-lo
ExecStart=sudo /usr/bin/socat -T60 pty,link=/dev/virtualcom1,rawer,group-late=dialout,mode=660 tcp:192.168.1.171:23,retry=forever,interval=30
Restart=always
RestartSec=2000ms
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sla dit bestand op en herstart de systemctl deamon met het volgende commando:

systemctl daemon-reload

Enable nu het script met het volgende commando:

systemctl enable socat.service

Start nu het script:

systemctl start socat.service

Controleer of het script juist is uitgevoerd:

Indien de output er zoals in het screenshot uit ziet is de socat service juist gestart en zal deze automatisch worden gestart wanneer linux reboot.

Reset to factory default

De Slimme meter over WiFi adapter kan naar fabrieks-instellingen worden hersteld door het reset knopje twee seconden in te drukken. Wanneer dit wordt gedaan zal de adapter weer het “SmartGateways P1 TO WIFI” netwerk uitzenden. Hiermee kan de setup opnieuw worden uitgevoerd. De blauwe led zal uit gaan.

Troubleshooting

 • De adapter zal waarschijnlijk in de meterkast worden geplaatst. Let op dat er voldoende wifi bereik is in de meterkast. De adapter zal in de meeste gevallen goed werken indien een telefoon ook goed bereik heeft in de meterkast.
 • Indien de adapter verbonden is met wifi zal er een geel scherm worden getoond met het ip adres. Er verschijnt een melding dat er wordt gewacht op de eerste update vanuit de meter. Wanneer de eerste update is ontvangen wordt het scherm groen en wordt het huidige verbruik getoond.
 • Indien het wifi signaal te zwak is zal de adapter steeds opnieuw opstarten en naar het wifi netwerk zoeken. Krijgt de adapter geen verbinding, dan wordt de setup opnieuw gestart. De adapter zal echter het laatst geconfigureerde wifi netwerk onthouden en iedere 5 minuten opnieuw proberen met dit netwerk te verbinden. Als de adapter een succesvolle verbinding tot stand heeft gebracht zal het “SmartGateways P1 TO WIFI” netwerk weer worden uitgeschakeld.
 • De adapter werkt alleen op 2.4Ghz wifi netwerken. De adapter werkt dus niet op 5Ghz!
 • De adapter dient via een usc-c adapter gevoed te worden indien er sprake is van DSMR2 t/m DSMR4 meters.

 

Verschilldene slimme meters met de te gebruiken instellingen

Merk:Model:Type:Uitvoering P1 poort:DSMR/EMSR versie:Seriële instellingen:Geïnverteerd signaal?P1 telegram header:
IskraME 3821-fase kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 2.29600 7E1Ja/ISk5\
IskraMT 3823-fase kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 2.29600 7E1Ja/ISk5\
IskraAM 5503-fase kleinverbruikRJ-11, 6-pinsESMR 5.0115200 8N1Ja/ISK5\
KaifaE00033-fase kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 4?115200 8N1JaKFM5
KFM5KAIFA-METER
KaifaE00251-fase kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 4115200 8N1Ja/KFM5
KaifaMA1051-fase kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 4.0 (4.0.5 / 4.0.7)115200 8N1Ja/KFM5
KaifaMA105C1-fase kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 4.2.2115200 8N1?Ja?/KFM5
KaifaMA3043-fase kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 4.0 (4.0.5 / 4.0.7)115200 8N1Ja/KFM5
KaifaMA304C3-fase kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 4.2.2115200 8N1?Ja?/KFM5
Kamstrup1621-fase kleinverbruikRJ-11, 4-pinsDSMR 2.29600 7E1Ja/KMP5
Kamstrup3513-fase (ext. stroom spoelen)RJ-11, 6-pinsDSMR 2.29600 7E1Ja/KMP5
Kamstrup3823-fase kleinverbruikRJ-11, 4-pinsDSMR 2.29600 7E1Ja/KMP5
Landis + GyrE350 (ZCF100)1-fase kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 4.0115200 8N1Ja?/XMX5LG
Landis + GyrE350 (ZCF100)1-fase kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 4.2115200 7E1Ja/XMX5LG
Landis + GyrE350 (ZCF110)1-fase kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 4.2115200 8N1Zie mailtip onder/XMX5LG
Landis + GyrE350 (ZFF100)3-fase (3-aderig) kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 4.0115200 8N1Ja?/XMX5LG
Landis + GyrE350 (ZMF100)1-fase / 3-fase (4-aderig) kleinverbruikRJ-11, 6-pinsDSMR 4.0115200 8N1Ja?/XMX5LG
Landis + GyrE360 (T11142)1-fase / 3-fase (4-aderig) kleinverbruikRJ-11, 6-pinsESMR 5.0115200 8N1Ja/XMX5LG
SagemcomT210-D ESMR53-faseRJ-11, 6-pinsESMR 5.0115200 8N1Ja/Ene5

(bron http://domoticx.com)

6 thoughts on “DSMR P1 – Slimme meter via WiFi adapter met display”
 1. Hallo Roel,

  Interessant apparaatje, is dit ook ergens te koop of heb je misschien een handleiding hoe dit te bouwen?

 2. Hallo roel, ik heb de adaper met display via mqtt naar homeassistant, echter krijg de electra door met 3000 kw ipv 3 kw, en ook totalen x1000 teveel. Ik vermoed scheidingsteken issue voor decimalen en duizendtallen (punt en komma). Heb jij een oplossing hoe dit te wijzigen?

  1. Beste Rob,

   De gateway zet de waarden exact door zoals ze door de meter verstuurd worden. Dit is conform de syntax die de dsmr mqtt integratie voorschrijft. Je kunt dit eenvoudig aanpassen door in Home Assistant een berekening toe te voegen. Dit doe je in de configuration.yaml. Ik gebruik zelf de telnet variant waarbij ik juist wel alle waarden in kW binnen krijg maar in Watt wil zien. Ik vermenigvuldig deze waarde met 1000 met het volgende script:

   sensor:
   – platform: dsmr
   host: 192.168.1.115
   port: 23
   dsmr_version: 4
   sensor:
   – platform: template
   sensors:
   powerconsumption_in_watt:
   friendly_name: “Energieverbruik in Watt”
   unit_of_measurement: ‘Watt’
   value_template: “{{ states(‘sensor.power_consumption’)|float * 1000 }}”

   Je kunt bovenstaand script gebruiken als uitgangspunt om de waarde te delen. gebruik in jouw geval “float / 1000”

   Groeten,
   Roel

 3. Hallo Roel,

  Mooie applicatie. Kan de adapter gebruikt worden om de P1 aansluiting te ‘verlengen’? In de meterkast heb ik de P1 aansluiting, in de schuur op ca 25 meter afstand de laadpaal (voor laden van de auto) die de P1 aansluiting nodig heeft. Ik heb geen mogelijkheid de P1 aansluiting te ‘verlengen’ met een UTP kabel, wel heb ik wifi in de schuur, middels twee ‘Devolo’ converters. Daarom wordt deze oplossing voor mij interessant. Vraag is dus eigenlijk of ik met twee van deze adapters uit de brand ben, dus of ze bidirectioneel werken

  1. Hallo Gert-Wim,

   De gateway kan gebruikt worden om een de p1 aansluiting via een telnet server beschikbaar te stellen. Wat jij wil is eigenlijk het omgekeerde, namelijk de P1 aansluiting weer via een fysieke aansluiting met een afstand te overbruggen. Eigenlijk dus gewoon een verlengkabel. In principe zou je hiervoor een utp kabel kunnen gebruiken maar ik denk dat 25 meter te lang is en je teveel spanningsverlies krijgt. Je zou hiervoor een gateway kunnen gebruiken met een raspberry pi in de schuur. Hier draai je ser2net op die je koppelt met de gateway op basis van telnet. Je kunt dan via een usb naar serial kabel op de raspnerry pi met rj45 aansluiting weer beschikbaar stellen aan de laadpaal. Het kan dus maar het is makkelijker gezegd dan gedaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *