Deze handleiding heeft een update gekregen. Klik hier voor de nieuwe uitgebreide handleiding

Inleiding

In deze handleiding leg ik je uit hoe je het waterniveau van een watertank, regenton of gierput zichtbaar kunt maken. Het dashboard toont tevens hoe vol jouw waterput is in procenten. Zo weet je precies wanneer je put vol of leeg is en kun je hier vervolgens verschillende automations op aanmaken. Denk bijvoorbeeld aan een visvijver waarvan het water verdampt en deze automatisch bijgevuld wordt totdat het waterniveau weer op peil is.

Distance Meter Gateway voor Home Assistant

Met de Distancemeter WiFi Gateway zie je in รฉรฉn oogopslag hoe vol je watertank, regenton of beerput of is. De gateway is eenvoudig te koppelen aan Home Assistant, Domoticz, Homey* en vele andere domotica software. De gateway wordt geleverd inclusief een waterdichte sensor die boven in een reservoir kan worden gemonteerd. De sensor heeft een bereik van 20 tot 450 cm en een resolutie van 1cm.

 

De Distancemeter Gateway is te koop bij SmartGateways.nl

Wat is er allemaal zichbaar?

Het dashboard inclusief alle scripts berekenen automatisch een aantal zaken zoals:

 • Wat is de afstand van de sensor tot het wateroppervlak
  • in real-time
  • gemiddelde afstand
 • het percentage van het waterniveau ten opzichte van de maximale waarde
 • het percentage van het waterniveau ten opzichte van de minimale waarde

Firmware updates

Op het Smart Gateways Distancemeter Gateway dashboard wordt de huidige geรฏnstalleerde firmware weergegeven. Ook is zichtbaar of er een nieuwe firmware beschikbaar is. Deze kan geรฏnstalleerd worden via een knop op het dashboard.

Diagnostische informatie

Het dashboard geeft aan wat de wifi signaalsterkte (rssi) van het gekoppelde access-point is. Op deze manier weet je dus of je gateway voldoende wifi bereik heeft. Ook zie je wanneer de gateway voor het laatst opnieuw is opgestart. Zo weet je dus of jouw gateway stabiel werkt.

Voorkomen van schommelingen

De gateway meet de afstand tot het oppervlak met een snelheid van 10 metingen per seconde. Het komt af en toe voor dat een meting er een klein beetje naast zit. Dit is heel normaal. Om deze kleine schommelingen te voorkomen berekent de gateway zelf de gemiddelde afstand uit een aantal waarden. Deze gemiddelde afstand wordt samen met de real-time afstand doorgegeven via MQTT en de REST-API. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de gebruikte domotica software de afstand stabiel weergeeft. Kies zelf welke meting je gebruikt.

Configuratie

Nadat de Distancemeter Gateway is gekoppeld met Home Assistant kan de configuratie worden geplaatst. De gateway stuurt alle gegevens door via het mqtt protocol. Hoe je MQTT kunt installeren binnen Home Assistant vind je hier.

Als je je Distancemeter Gateway via MQTT hebt gekoppeld, kun je beginnen met het aanmaken van de verschillende dashboards binnen Home Assistant. In de volgende stappen leg ik je uit wat je hiervoor moet doen.

1 Configuratiebestanden

1.1 Aanmaken packages directory

Selecteer de File editor aan de linkerzijde van het menu. Maak een nieuwe directory met de naam packages aan.

2.2 Configuratiebestand

Download het configuratiebestand door op de volgende link te klikken (mail het ordernummer van de bestelling naar support@smartgateways.nl voor het wachtwoord):

Upload dit bestand in de packages directory.

Open nu het configuration.yaml bestand en plak de volgende tekst in dit bestand.

homeassistant:
ย  packages: !include_dir_named packages

2.3 Aanpassen hoogte watertank voor automatisch berekenen van percentage

Om het percentage te tonen voor hoeveel een waterput vol of leeg is dient de volledige hoogte van een tank te worden ingegeven. Het maximale bereik van de sensor is 450cm. Pas in het script de lengte aan naar de gewenste situatie. Indien jouw watertank een hoogte heeft van 120cm verander je dus 450 in 120 op regel 47 van het script. (zie onderstaand voorbeeld)

Sla het bestand op en controleer of het bestand juist is verwerkt door de configuratie te controleren:

Indien er geen fouten worden gevonden kan Home Assistant via Serverbeheer worden herstart.

3 Aanmaken van het dashboard

Indien Home Assistant opnieuw is opgestart kan het dasboard worden aangemaakt.

Maak een nieuwe pagina aan op het dashboard en plak hierin de volgende configuraties:

type: gauge
entity: sensor.connectix_distancemeter_realtime
min: 20
name: Realtime Afstand
severity:
 green: 20
 yellow: 265
 red: 380
max: 450
needle: true

waterlevel sensor home assistant realtime measurement

type: gauge
entity: sensor.connectix_distancemeter_average
min: 20
name: Gemiddelde Afstand
severity:
 green: 2
 yellow: 265
 red: 380
max: 450
needle: true
unit: cm
waterlevel sensor home assistant average measurement

 

type: gauge
entity: sensor.connectix_distancemeter_average_perc_inverse
needle: true
name: Percentage Leeg
unit: '%'
max: 100
min: 1
severity:
 green: 0
 yellow: 60
 red: 85

 

waterlevel sensor home assistant average measurement percentage inverse
type: gauge
entity: sensor.connectix_distancemeter_average_perc
needle: true
name: Percentage Vol
unit: '%'
max: 100
min: 1
severity:
green: 0
yellow: 60
red: 85

 

waterlevel sensor home assistant average measurement percentage
type: gauge
entity: entity: sensor.distancemeter_wifi_signaalsterkte_rssi
min: -20
max: -90
severity:
 green: -67
 yellow: -70
 red: -80

type: entities
entities:
 - entity: sensor.distancemeter_mac_adres
 - entity: sensor.distancemeter_startup_time
 - entity: sensor.distancemeter_firmware_versie_van_gateway
 - entity: sensor.distancemeter_beschikbare_firmware_versie
 - entity: sensor.distancemeter_firmware_update_beschikbaar
 - entity: switch.distancemeter_install_firmware_update
show_header_toggle: false
title: Smart Gateways Distancemeter

 

waterlevel sensor home assistant diagnostical data

Resultaat

Indien alle configuraties juist zijn aangemaakt ziet het dashboard er als volgt uit

Waterlevel sensor Home Assistant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *