This manual is outdated. Please use the new manual: https://haprofs.com/water-meter-dashboard-home-assistant/

Inleiding

Tegenwoordig kun je je analoge watermeter draadloos uitlezen via wifi. Je maakt je watermeter hierdoor slim. Door je watermeter smart te maken kun je hem op afstand uitlezen en via een mooi verbruiksoverzicht je waterverbruik in kaart brengen. Hierdoor kun je water besparen en dat is weer goed voor het milieu! De aangewezen oplossing hiervoor is de slimme watermeter gateway van Smart Gateways. Door een sensor op de watermeter te bevestigen registreert hij het waterverbruik en geeft dit door aan Home Assistant.

In deze post leg ik je uit hoe je een zo’n overzichtelijk dashboard kunt maken waarin alle waarden van de Smart Gateways Watermeter Gateway kunnen worden weergegeven. Het dashboard toont tevens het verbruik en de kosten per dag, week, maand en jaar. Door gebruik te maken van het smartgateways watermeter dashboard voor Home Assistant maak je je watermeter slim!

Wat is er allemaal zichbaar?

Verbruik

Het dashboard inclusief alle scripts berekenen het volgende verbruik:

 • per kwartier
 • per uur
 • per dag
 • per week
 • per maand
 • per kwartaal
 • per jaar

Kosten

Het dashboard met alle scripts berekenen de volgende kosten:

 • per dag
 • per week
 • per maand
 • per kwartaal
 • per jaar

Toevoegen Watermeter Gateway aan Energy Dashboard (vanaf Home Assistant versie 2022.11)

Na het doorlopen van onderstaande configuratie kan de watermeter zichtbaar worden gemaakt op het Energy Dashboard door de volgende sensor toe te voegen:

Indien je gebruik maakt van de oude configuratie kun je deze geschikt maken voor het watermeter dashboard door de rode regels toe te voegen aan de configuratie.

LET OP: Gebruik de FILE EDITOR plugin, de visual studio code plugin accepteert de device_class: water niet!

### SmartGateways.nl Watermeter Gateway - MQTT Koppeling
mqtt:
 sensor:
 - name: "connectix_watermeter_totaal"
  state_topic: "watermeter/reading/current_value"
  unique_id: watermeter_smart_gateways_current_value
  state_class: total_increasing
  device_class: water
  force_update: true
  unit_of_measurement: "L"
  icon: mdi:water

Lekkage detectie door AI

Artificiële Intelligentie, ook wel kunstmatige intelligentie houdt bij wanneer het huidige verbruik afwijkt van het het normale verbruik van water. Indien volgens het algoritme wordt geconstateerd dat er een lekkage plaatsvindt zal dit op het dashboard worden getoond. Dit wordt ondersteund vanaf firmware 2022022301 van de smartgateways watermeter gateway.

Op het dashboard zal, indien AI constateert dat er waarschijnlijk sprake is van een lekkage de waarde “Watermeter leak_detect” van false naar true veranderen. Hierdoor is het mogelijk om binnen Home Assistant een alarm te versturen naar bijvoorbeeld een telefoon wanneer er een mogelijke water lekkage wordt gedetecteerd. Mochten er lezers zijn die hierover nuttige configuraties willen delen dan mag dat natuurlijk in de reacties onder aan deze post. Dit zullen andere gebruikers van de slimme watermeter gateway ook waarderen.

Firmware updates

Op het slimme watermeter dashboard wordt de huidige geïnstalleerde firmware weergegeven. Ook is zichtbaar of er een nieuwe firmware beschikbaar is. Deze kan geïnstalleerd worden via een knop op het dashboard.

Diagnostische informatie

Het dashboard geeft aan wat de wifi signaalsterkte (rssi) van het gekoppelde access-point is. Op deze manier weet je dus of je gateway voldoende wifi bereik heeft. Ook zie je wanneer de gateway voor het laatst opnieuw is opgestart. Zo weet je dus of jouw gateway stabiel werkt.

De Slimme Watermeter Gateway is te koop bij SmartGateways.nl

Configuratie

Nadat de watermeter gateway is gekoppeld met Home Assistant kan de configuratie worden geplaatst. De gateway stuurt alle gegevens door via het mqtt protocol. Hoe je MQTT kunt installeren binnen Home Assistant vind je hier.

Als je je watermeter meter via MQTT hebt gekoppeld, kun je beginnen met het aanmaken van de verschillende dashboards binnen Home Assistant. In de volgende stappen leg ik je uit wat je hiervoor moet doen.

1. Helpers voor kosten

De kosten die het waterleidingbedrijf in rekening brengen bestaan uit de volgende componenten, namelijk:

 • Belasting
 • prijs mer liter
 • Vastrecht

Door het aanmaken van helpers kunnen de kosten worden ingegeven. Deze kosten zijn te vinden op de website van jouw waterleidingmaatschappij.

1.1 Helper voor Waterbelasting

Ga binnen Home Assistant naar Instellingen -> Automatiseringen & Scènes. Selecteer vervolgens Helpers.

Selecteer boven in de menubalk Helpers en klik op “+ Helper Toevoegen”

Maak de volgende helpers aan:

Helper voor Waterbelasting:

 • Naam: Water – Belasting
 • Pictogram: mdi:currency-eur
 • Minimale waarde: 0,000021 (pas dit naar wens aan)
 • Maximale waarde: 1
 • Weergavemodus: invoerveld
 • Stapgrootte: 1
 • Meeteenheid: €/Liter
 • Entiteits-ID: input_number.belasting_op_leidingwater

1.2 Helper voor prijs per liter

 • Naam: Water – Prijs per liter
 • Pictogram: mdi:currency-eur
 • Minimale waarde: 0,0007814 (pas dit naar wens aan)
 • Maximale waarde: 1
 • Weergavemodus: invoerveld
 • Stapgrootte: 1
 • Meeteenheid: €/Liter
 • Entiteits-ID: input_number.waterprijs_per_liter

1.3 Helper voor vastrecht

 • Naam: Water – Vastrecht
 • Pictogram: mdi:currency-eur
 • Minimale waarde: 88,11 (pas dit naar wens aan)
 • Maximale waarde: 100
 • Weergavemodus: invoerveld
 • Stapgrootte: 1
 • Meeteenheid: €/Jaar
 • Entiteits-ID: input_number.vastrecht_water

2 Configuratiebestanden

2.1 Aanmaken packages directory

Selecteer de File editor aan de linkerzijde van het menu. Maak een nieuwe directory met de naam packages aan.

2.2 Configuratiebestand (aangepast naar de nieuwe mqtt update van Home Assistant)

Mocht er al een configuratie voor de watermeter gateway aanwezig zijn, verwijder deze dan eerst uit het oude configuration.yaml bestand. Door het aanmaken van de packages directory is het aanmaken van configuraties per device overzichtelijker. Download het configuratiebestand door op de volgende link te klikken (mail de orderbevestiging van de bestelling naar support@smartgateways.nl voor het wachtwoord):

Upload dit bestand in de packages directory.

LET OP: Gebruik de FILE EDITOR plugin, de visual studio code plugin accepteert de device_class: water niet!

Open nu het configuration.yaml bestand en plak de volgende tekst in dit bestand.

homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages

Dit ziet er dan als volgt uit:

Sla het bestand op en controleer of het bestand juist is verwerkt door de configuratie te controleren:

Indien er geen fouten worden gevonden kan Home Assistant via Serverbeheer worden herstart.

3 Aanmaken van het dashboard

Indien Home Assistant opnieuw is opgestart kan het dasboard worden aangemaakt.

Maak een nieuwe pagina aan op het dashboard en plak hierin de volgende configuraties:

type: gauge
entity: sensor.waterverbruik_vandaag
min: 0
name: Waterverbruik vandaag
severity:
 green: 0
 yellow: 100
 red: 300
unit: L
max: 500
needle: true

 

type: entity
entity: sensor.connectix_watermeter_totaal
name: Huidige Watermeterstand
unit: Liter
state_color: false

 

type: entities
entities:
 - entity: sensor.waterprijs_per_dag
 - entity: sensor.waterprijs_per_week
 - entity: sensor.waterprijs_per_maand
 - entity: sensor.waterprijs_per_kwartaal
 - entity: sensor.waterprijs_per_jaar

 

type: gauge
entity: sensor.watermeter_usage_last_minute
min: 0
name: Waterverbruik per minuut
severity:
 green: 0
 yellow: 5
 red: 15
unit: L
max: 25
needle: true

 

type: entities
entities:
 - entity: sensor.waterverbruik_dit_kwartier
 - entity: sensor.waterverbruik_dit_uur
 - entity: sensor.waterverbruik_vandaag
 - entity: sensor.waterverbruik_deze_week
 - entity: sensor.waterverbruik_deze_maand
 - entity: sensor.waterverbruik_dit_kwartaal
 - entity: sensor.waterverbruik_dit_jaar
title: Watermeter standen
state_color: false
show_header_toggle: false

 

type: gauge
entity: sensor.watermeter_wifi_signaalsterkte_rssi
min: -20
max: -90
severity:
green: -67
yellow: -70
red: -80

 

type: entities
entities:
 - entity: sensor.watermeter_mac_adres
 - entity: sensor.watermeter_startup_time
 - entity: sensor.watermeter_firmware_versie_van_gateway
 - entity: sensor.watermeter_beschikbare_firmware_versie
 - entity: sensor.watermeter_leak_detect
 - entity: sensor.watermeter_firmware_update_beschikbaar
 - entity: switch.watermeter_install_firmware_update
show_header_toggle: false
title: Smart Gateways Watermeter

type: iframe
url: http://admin:smartgateways@192.168.1.116:82/
aspect_ratio: 210%

Vervang in de url de eventuele aangepaste gebruikersnaam en wachtwoord. Verwijs naar het ip adres van de Watermeter Gateway

Resultaat

Indien alle configuraties juist zijn aangemaakt ziet het dashboard er als volgt uit

Meet ook het waterniveau van een waterput, waterton of vijver met de Distancemeter Gateway

Meet het waterniveau van een watertank, regenton of beerput. De gateway is eenvoudig te koppelen aan Home Assistant, Domoticz, Homey* en vele andere domotica software. De gateway wordt geleverd inclusief een waterdichte sensor die boven in een reservoir kan worden gemonteerd. De sensor heeft een bereik van 20 tot 450 cm en een nauwkeurigheid van 1cm.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Privacy Preference Center