Watermeter uitlezen met Domoticz

In deze handleiding vertel ik je hoe je eenvoudig een watermeter kunt koppelen aan Domoticz. In onderstaand screenshot is het dashboard te zien dat je na deze instructie te zien krijgt.

Het watermeter dashboard toont ook een aantal diagnostische gegevens van de watermeter gateway. Zo weet je altijd of jouw gateway goed werkt.

Voordat je begint is het belangrijk dat je je watermeter hebt gekoppeld met de Watermeter Gateway

De gateway is voorzien van een webserver. Op deze webserver staan de gegevens die Domoticz kan inlezen. Door onderstaande stappen te volgen zal Domoticz een aantal sensoren aanmaken die iedere 10 seconden worden bijgewerkt vanaf de webserver op de gateway.

Hoe kan ik het waterverbruik weergeven in Domoticz?

Als de watermeter gateway is verbonden met het wifi netwerk en de watermeter, kun je beginnen met het aanmaken van de verschillende sensoren binnen Domoticz.

Aanmaken Hardware

Om de webserver op de watermeter gateway uit te lezen dien je eerst nieuwe hardware aan te maken.

Ga naar Setup -> Hardware 

Vul de volgende gegevens in:

 • Name:   Smart Gateways Watermeter Gateway
 • Type:   HTTP/HTTPS poller
 • Data Timeout:   Disabled
 • Method:   GET
 • Content Type:   application/json
 • URL:   http://ip_address_gateway:82/watermeter/api/read
 • Command:   watermeter.lua
 • Refresh:   10

Klik nu op Add

Maak nu de volgende sensors aan door op “Create Virtual Sensors” van de nieuw aangemaakte hardware te klikken.

Maak nu de volgende sensoren aan:

 • Name:             Watermeter Value
 • Sensor Type:   Counter

 • Name:             Watermeter Value
 • Sensor Type:   Counter
 • Name:             Watermeter Pulse Count
 • Sensor Type:   Counter
 • Name:             Watermeter Pulse Factor
 • Sensor Type:   Counter
 • Name:             Watermeter Mac Address
 • Sensor Type:   Text
 • Name:             Watermeter Gateway Model
 • Sensor Type:   Text
 • Name:             Watermeter Startup Time
 • Sensor Type:   Text
 • Name:             Watermeter Firmware Running
 • Sensor Type:   Text
 • Name:             Watermeter Firmware Available
 • Sensor Type:   Text
 • Name:             Watermeter WiFi Signal Strength
 • Sensor Type:   Custom Sensor
 • Axis Label:       dB

Noteer nu alle Device ID’s (Idx). Deze zijn nodig om het lua script te maken.

Aanmaken van lua script

Via het volgende lua script zal domoticz iedere 10 seconden de webserver van de watermeter gateway raadplegen om de sensorwaarden te vullen. In het script staat achter ieder local idx = een nummer. Dit nummer correspondeert met de Idx van de zojuist aangemaakte sensoren. Pas het script aan aan jouw sensor id’s.

-- Smart Gateways Watermeter Script
local idx = 1
local value = domoticz_applyJsonPath(request['content'], '.watermeter_value')
domoticz_updateDevice(idx, '' , value)
local idx = 2
local value = domoticz_applyJsonPath(request['content'], '.watermeter_pulsecount')
domoticz_updateDevice(idx, '' , value)
local idx = 3
local value = domoticz_applyJsonPath(request['content'], '.watermeter_pulse_factor')
domoticz_updateDevice(idx, '' , value)
local idx = 4
local value = domoticz_applyJsonPath(request['content'], '.mac_address')
domoticz_updateDevice(idx, '' , value)
local idx = 5
local value = domoticz_applyJsonPath(request['content'], '.gateway_model')
domoticz_updateDevice(idx, '' , value)
local idx = 6
local value = domoticz_applyJsonPath(request['content'], '.startup_time')
domoticz_updateDevice(idx, '' , value)
local idx = 7
local value = domoticz_applyJsonPath(request['content'], '.firmware_running')
domoticz_updateDevice(idx, '' , value)
local idx = 8
local value = domoticz_applyJsonPath(request['content'], '.firmware_available')
domoticz_updateDevice(idx, '' , value)
local idx = 9
local value = domoticz_applyJsonPath(request['content'], '.wifi_rssi')
domoticz_updateDevice(idx, '' , value)

Plaats het script vervolgens in de directory /domoticz/scripts/lua_parsers en noem het script watermeter.lua

Als alles goed is gegaan zal Domoticz nu negen nieuwe Utility Sensors tonen en worden de waardes al ge-update:

De eenheden dienen nog aangepast te worden. Dit kan als volgt:

Edit de Watermeter Value

 • Verander Type in Water
 • Verander Counter Divider in 1000. Dit zorgt ervoor dat de waarde in m3 wordt getoond, klik op Update

Edit de Watermeter Pulse Count

 • Sensor Icon: Default
 • Type: Counter

Edit de Watermeter Pulse Factor

 • Sensor Icon: Default
 • Type: Counter

De rest kan ongewijzigd blijven. De Smart Gateways Watermeter Gateway is nu volledig gekoppeld aan Domoticz

Privacy Preference Center